บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 14 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเราเป็นผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ด้วยระบบ QR-Code เรานำผักและผลไม้ที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ในรูปผักผลไม้แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ภายใต้ยี่ห้อ Brand Name "greendeli" โรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต ISO22000:2000 , HACCP, GMP, HALAL


บริษัท กรีนเดลี่ ฟูดส์ จำกัด จะมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (Supplies Chain) ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก โดยมีปรัชญาทางธุริกิจว่า "เราคือหุ้นส่วนของธุรกิจคุณ"

Certificate of Quality

HALAL

HALAL

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ผลิตภัณฑ์ Products

โรงงานผลิต Factory

ฟาร์มผัก

การขนส่ง