ผักแช่แข็ง-แปรรูป

แครอทเส้น

แครอทเส้น

มันฝรั่งแฟนซี

มันฝรั่งแฟนซี

มันฝรั่งเส้น

มันฝรั่งเส้น

แครอทปอกเปลือก

แครอทปอกเปลือก

แครอทไทยหั่นแว่น

แครอทไทยหั่นแว่น

ข่าอ่อนหั่นแว่น

ข่าอ่อนหั่นแว่น

แครอทแฟนซี

แครอทแฟนซี

ตะไคร้บด

ตะไคร้บด

ตะไคร้หั่นแว่น

ตะไคร้หั่นแว่น

ถั่วฝักยาวตัดท่อน

ถั่วฝักยาวตัดท่อน

มันฝรั่งบดแช่แข็ง

มันฝรั่งบดแช่แข็ง

ข้าวโพดหวาน แช่แข็ง

ข้าวโพดหวาน แช่แข็ง

กระเทียมบด แช่แข็ง

กระเทียมบด แช่แข็ง

ขิงบด แช่แข็ง

ขิงบด แช่แข็ง

สัปปะรดหั่นชิ้น

สัปปะรดหั่นชิ้น

ใบมะกรูดซอย

ใบมะกรูดซอย

หอมหัวใหญ่หั่นชิ้น 2x2 cm

หอมหัวใหญ่หั่นชิ้น 2x2 cm

เปลือกมะนาวฝรั่งบดแช่แข็ง

เปลือกมะนาวฝรั่งบดแช่แข็ง