ผลไม้แช่แข็ง

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹  bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果 bingdong mangguo Frozen Mango

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果  bingdong mangguo   Frozen Mango

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian Frozen Durian

เป็นทุเรียน 100 % ไม่มีส่วนผสมใดๆ

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝  bingdong boluo  Frozen Phu-Lea Pineapple