ผลไม้แช่แข็ง

ทุเรียนแช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนแช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian	Frozen Durian

100 % Mon thong Durian

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹  bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果 bingdong mangguo Frozen Mango

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻芒果  bingdong mangguo   Frozen Mango

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed whit Burian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹	liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed whit Burian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian Frozen Durian

เป็นทุเรียน 100 % ไม่มีส่วนผสมใดๆ

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง

อร่อยๆๆๆๆ................

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝  bingdong boluo  Frozen Phu-Lea Pineapple

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง