ผลไม้แช่เย็น

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

สับปะรดแช่เย็น (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

สับปะรดแช่เย็น  (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜