ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ผลิตภัณฑ์ Products

ผลไม้แช่เย็น

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

สับปะรดแช่เย็น (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

สับปะรดแช่เย็น  (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜

ผลไม้แช่แข็ง

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งบด ( Mango Nam Dok Mai crush frozen ) 芒果南德麦美眉冷冻

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งบด ( Mango Nam Dok Mai crush frozen ) 芒果南德麦美眉冷冻

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง (Frozen strawberries) 冷凍草莓

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง (Frozen strawberries) 冷凍草莓

ลูกพลับบดแช่แข็ง Persimmon crush frozen 柿子粉碎冷凍

ลูกพลับบดแช่แข็ง Persimmon crush frozen  柿子粉碎冷凍

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian 用榴蓮充塞的冷凍龍眼

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian 用榴蓮充塞的冷凍龍眼

ทุเรียนแช่แข็ง Frozen Durian 冷凍榴蓮

ทุเรียนแช่แข็ง Frozen Durian 冷凍榴蓮

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹  bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian Frozen Durian

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Mango, frozen skewers) 芒果,冷凍串

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Mango, frozen skewers) 芒果,冷凍串

โรงงานผลิต Factory

ฟาร์มผัก

การขนส่ง

Certificate of Quality

Kosher

HALAL

GHP

HACCP

ISO22000:2000

FSSC:22000

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 18 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเราเป็นผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ด้วยระบบ QR-Code เรานำผักและผลไม้ที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ในรูปผักผลไม้แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ภายใต้ยี่ห้อ Brand Name "greendeli" โรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต FSSC22000:V5.1 , ISO22000:2018 , HACCP , GHP , HALAL , KOSHER , มกษ.9023 , มกษ.9024 , มกษ.9046


บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด จะมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (Supplies Chain) ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก โดยมีปรัชญาทางธุริกิจว่า "เราคือหุ้นส่วนของธุรกิจคุณ"