ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian