ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen