ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ทุเรียนแช่แข็ง ( Frozen Durian ) 冷凍榴蓮

 

ทุเรียนแช่แข็ง Frozen Durian 冷凍榴蓮