ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง(Frozen Rambutan Stuffed With Durian) 榴莲味红毛丹