ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ขิงแก่สับหยาบแช่แข็ง Ginger to chop rough coarse frozen 生薑切碎粗糙冷凍

 

ขิงแก่สับหยาบ