ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

รากผักชี (coriander root) 香菜根

 

รากผักชี