ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ลูกพลับบดแช่แข็ง Persimmon crush frozen 柿子粉碎冷凍

 

ลูกพลับบดแช่แข็ง คัดสรรลูกพลับคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีบด และแช่แข็งด้วยเครื่อง IQF