ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง (Frozen strawberries) 冷凍草莓

 

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง