ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

สะตอ Bitter bean

 

สะตอ Bitter bean