ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ขนุนอ่อนแช่แข็ง Frozen young jackfruit 冷凍年輕菠蘿蜜

 ขนุนอ่อนแช่แข็ง Frozen young jackfruit   冷凍年輕菠蘿蜜