ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งบด ( Mango Nam Dok Mai crush frozen ) 芒果南德麦美眉冷冻