ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen okra (冷冻秋葵)