ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

การผลิตแอปเปิ้ลปอกเปลือก แช่เย็น