ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ใบมะกรูดซอย (Sliced ​​kaffir lime leaves) 切的非洲黑人石灰葉子

ใบมะกรูดซอย