ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

สัปปะรดหั่นชิ้น (Sliced ​​pineapple) 切菠蘿

สัปปะรดหั่นชิ้น