ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ขิงแก่บดอัดก้อนแช่แข็ง (Frozen crushed ginger) 冷凍碎姜

ขิงแก่บดอัดก้อนแช่แข็ง (Frozen crushed ginger) 冷凍碎姜