ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

กระเทียมบด แช่แข็ง (Frozen crushed garlic) 冷凍壓碎的大蒜

กระเทียมบด แช่แข็ง