ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ถั่วฝักยาวตัดท่อน (yard long bean cut slices) 碼長的豆切片

ถั่วฝักยาวตัดท่อน