ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ข่าอ่อนหั่นแว่น (Sliced ​​galangal) 切片高良薑

ข่าอ่อนหั่นแว่น