ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

แครอทเส้น (Carrots cut into strips) 胡蘿蔔切成條狀

แครอทเส้น