ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

พริกชี้ฟ้าเขียว Green chilli

พริกชี้ฟ้าเขียว