ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

หอมหัวใหญ่ปอกเปลือก Onion

หอมหัวใหญ่ปอกเปลือก