ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

กะหล่ำปลี cabbage

กะหล่ำปลี