ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

กวางตุ้งไต้หวัน Pak Choi

กวางตุ้งไต้หวัน