ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

แตงกวาญี่ปุ่น Japanese cucumber

แตงกวาญี่ปุ่น