ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ใบกะเพรา basil leaf

ใบกะเพรา