ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ต้นหอมญี่ปุ่น Bunching Onion

ต้นหอมญี่ปุ่น