ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มันเทศหั่นแท่ง

มันเทศหั่นแท่ง