ผักแช่แข็ง-แปรรูป

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen okra (冷冻秋葵)

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen okra (冷冻秋葵)

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen okra (冷冻秋葵)

ขนุนอ่อนแช่แข็ง Frozen young jackfruit 冷凍年輕菠蘿蜜

ขนุนอ่อนแช่แข็ง Frozen young jackfruit   冷凍年輕菠蘿蜜

รากผักชี (coriander root) 香菜根

รากผักชี    (coriander root)       香菜根

ขิงแก่สับหยาบแช่แข็ง Ginger to chop rough coarse frozen 生薑切碎粗糙冷凍

ขิงแก่สับหยาบแช่แข็ง Ginger to chop rough coarse frozen 生薑切碎粗糙冷凍

แครอทหั่นเต๋า Frozen Carrot Diced 冷凍胡蘿蔔丁

 แครอทหั่นเต๋า Frozen Carrot Diced 冷凍胡蘿蔔丁

หัวปลีแช่แข็ง (Frozen Banana blossom)

หัวปลีแช่แข็ง (Frozen Banana blossom)

แครอทเส้น (Carrots cut into strips) 胡蘿蔔切成條狀

แครอทเส้น (Carrots cut into strips) 胡蘿蔔切成條狀

แครอทปอกเปลือก (Peeled carrots) 去皮的胡蘿蔔

แครอทปอกเปลือก (Peeled carrots) 去皮的胡蘿蔔

แครอทไทยหั่นแว่น (Sliced ​​carrots) 切胡蘿蔔

แครอทไทยหั่นแว่น (Sliced ​​carrots) 切胡蘿蔔

ข่าอ่อนหั่นแว่น (Sliced ​​galangal) 切片高良薑

ข่าอ่อนหั่นแว่น (Sliced ​​galangal) 切片高良薑

ตะไคร้หั่นแว่น (Sliced ​​lemongrass) 切檸檬草

ตะไคร้หั่นแว่น (Sliced ​​lemongrass) 切檸檬草

ถั่วฝักยาวตัดท่อน (yard long bean cut slices) 碼長的豆切片

ถั่วฝักยาวตัดท่อน (yard long bean cut slices) 碼長的豆切片

มันฝรั่งบดแช่แข็ง (Frozen mashed potatoes) 冷凍土豆泥

มันฝรั่งบดแช่แข็ง (Frozen mashed potatoes) 冷凍土豆泥

ข้าวโพดหวาน แช่แข็ง sweet corn frozen 甜玉米冷凍

ข้าวโพดหวาน แช่แข็ง sweet corn frozen 甜玉米冷凍

กระเทียมบด แช่แข็ง (Frozen crushed garlic) 冷凍壓碎的大蒜

กระเทียมบด แช่แข็ง (Frozen crushed garlic) 冷凍壓碎的大蒜

ขิงแก่บดอัดก้อนแช่แข็ง (Frozen crushed ginger) 冷凍碎姜

ขิงแก่บดอัดก้อนแช่แข็ง (Frozen crushed ginger) 冷凍碎姜

สัปปะรดหั่นชิ้น (Sliced ​​pineapple) 切菠蘿

สัปปะรดหั่นชิ้น (Sliced ​​pineapple)  切菠蘿

ใบมะกรูดซอย (Sliced ​​kaffir lime leaves) 切的非洲黑人石灰葉子

ใบมะกรูดซอย (Sliced ​​kaffir lime leaves) 切的非洲黑人石灰葉子