ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ผักแช่แข็ง-แปรรูป

แครอทแท่งแช่แข็ง (Frozen carrot sticks) 冷凍胡蘿蔔條

แครอทแท่งแช่แข็ง (Frozen carrot sticks) 冷凍胡蘿蔔條

พริกหวานเขียวแช่แข็ง (Frozen green pepper) 冷凍青椒

พริกหวานเขียวแช่แข็ง (Frozen green pepper) 冷凍青椒

พริกหวานแดงแช่แข็ง (Frozen red pepper) 冷凍紅辣椒

พริกหวานแดงแช่แข็ง (Frozen red pepper) 冷凍紅辣椒

หอมหัวใหญ่แช่แข็ง (Frozen onion) 冷凍洋蔥

หอมหัวใหญ่แช่แข็ง (Frozen onion) 冷凍洋蔥

บรอกโคลีแช่แข็ง (Frozen broccoli) 冷凍花椰菜

บรอกโคลีแช่แข็ง (Frozen broccoli) 冷凍花椰菜

ข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง ( Frozen baby corn) 冷冻小玉米

ข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง ( Frozen baby corn) 冷冻小玉米

ผักกวางตุ้งแช่แข็ง (Frozen Pakchoi) 冷凍小白菜

ผักกวางตุ้งแช่แข็ง (Frozen Pakchoi) 冷凍小白菜

กะหล่ำดอกแช่แข็ง (Frozen cauliflower) 冷凍花椰菜

กะหล่ำดอกแช่แข็ง (Frozen cauliflower) 冷凍花椰菜

ถั่วแขกแช่แข็ง (Frozen snap bean) 冷凍豆角豆

ถั่วแขกแช่แข็ง (Frozen snap bean) 冷凍豆角豆

ชุดผักรวมแช่แข็ง

ชุดผักรวมแช่แข็ง

ชุดผักรวมแช่แข็ง

ชุดผักรวมแช่แข็ง

ชุดผักรวมแช่แข็ง

ชุดผักรวมแช่แข็ง