ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ผักสด

หน่อไม้ฝรั่ง asparagus

หน่อไม้ฝรั่ง asparagus

ใบมะกรูด Kaffir lime leaves

ใบมะกรูด Kaffir lime leaves

เผือก Taro

เผือก Taro

ข้าวโพด corn

ข้าวโพด corn

เห็ดแชมปิยอง Champignon Mushroom

เห็ดแชมปิยอง Champignon Mushroom

มะเขือเทศเชอรี่ Cherry tomatoes

มะเขือเทศเชอรี่ Cherry tomatoes

มะเขือม่วง eggplant

มะเขือม่วง eggplant