ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ผลไม้แช่แข็ง

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งบด ( Mango Nam Dok Mai crush frozen ) 芒果南德麦美眉冷冻

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งบด ( Mango Nam Dok Mai crush frozen ) 芒果南德麦美眉冷冻

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง (Frozen strawberries) 冷凍草莓

สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง (Frozen strawberries) 冷凍草莓

ลูกพลับบดแช่แข็ง Persimmon crush frozen 柿子粉碎冷凍

ลูกพลับบดแช่แข็ง Persimmon crush frozen  柿子粉碎冷凍

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian 用榴蓮充塞的冷凍龍眼

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian 用榴蓮充塞的冷凍龍眼

ทุเรียนแช่แข็ง Frozen Durian 冷凍榴蓮

ทุเรียนแช่แข็ง Frozen Durian 冷凍榴蓮

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹 bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

มังคุดแช่แข็ง 冰冻山竹  bingdong shanzhu Frozen Mangosteen

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

เงาะไส้ทุเรียนแช่แข็ง 榴莲味红毛丹 liulian wei hongmoudan Frozen Rambutan Stuffed With Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲 bingdong liulian Frozen Durian

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻榴莲  bingdong  liulian Frozen Durian

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Mango, frozen skewers) 芒果,冷凍串

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Mango, frozen skewers) 芒果,冷凍串

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

มะม่วงหั่นเต๋าแช่แข็ง Frozen Mango Diced

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝  bingdong boluo  Frozen Phu-Lea Pineapple