การผลิตผักแปรรูป

การตัดแต่งบร็อคโคลี่

การตัดแต่งบร็อคโคลี่

ลูกค้า Audit ขบวนการผลิตสินค้า

ลูกค้า Audit ขบวนการผลิตสินค้า

การตัดแต่งและผลิตกระเจี๊ยบ

การตัดแต่งและผลิตกระเจี๊ยบ

การผลิตพริกชี้ฟ้าแดงหั่นท่อน

การผลิตพริกชี้ฟ้าแดงหั่นท่อน

มันเทศหั่นแท่ง

มันเทศหั่นแท่ง

ต้มมันเทศ

ต้มมันเทศ

IQF Freezer

IQF Freezer

IQF Freezer

IQF Freezer

IQF Freezer

IQF Freezer

การผลิตพริกหวานเหลือง

การผลิตพริกหวานเหลือง