ฟาร์มผักต่างๆ

พริกหวานแดง

พริกหวานแดง

พริกหวานเหลือง

พริกหวานเหลือง

พริกหวานเริ่มออกผล

พริกหวานเริ่มออกผล

ต้นพริกกำลังงามในโรงเรือนปลูก

ต้นพริกกำลังงามในโรงเรือนปลูก

ภายในโรงเรือนปลูกพริกหวาน

ภายในโรงเรือนปลูกพริกหวาน

สภาพโรงเรือนปลูกพริกหวานภายนอก

สภาพโรงเรือนปลูกพริกหวานภายนอก

แปลงปลูกต้นหอมญี่ปุ่น

แปลงปลูกต้นหอมญี่ปุ่น

แปลงปลูกแครอท

แปลงปลูกแครอท

แปลงปลูกแครอท

แปลงปลูกแครอท

แปลงปลูกมะเขือม่วง

แปลงปลูกมะเขือม่วง

แปลงปลูกมะเขือเทศ

แปลงปลูกมะเขือเทศ

แปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่น

แปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่น

แปลงปลูกซูกินี่

แปลงปลูกซูกินี่

แปลงปลูกมันฝรั่ง

แปลงปลูกมันฝรั่ง