ผลไม้แช่เย็น

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

สับปะรดหั่นเต๋าแช่เย็น chilled diced pineapple 冷冻菠萝丁

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

แคนตาลูปแช่เย็น (Chilled Cantaloupe) 冰鮮哈密瓜

สับปะรดแช่เย็น (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

สับปะรดแช่เย็น  (Chilled Pineapple) 冰鮮菠蘿

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜

เมล่อนแช่เย็น (Chilled Melon) 冷凍甜瓜