ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว
 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
บริษัท กรีนเดลี ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่
12 ม.5 ซ.คลองสี่ตะวันออก24 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์
02-1021592-6
เบอร์มือถือ
094-8969789, 095-8562492
เบอร์แฟ็กซ์
02-1021597
อีเมล์
info@greendelifoods.com
เว็บไซต์
http://www.greendelifoods.com/
 แผนที่