บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

 

      บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์  จำกัด ( GREEN DELI FOODS CO.,LTD.)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท โดยมี ว่าที่ ร.อ.ดร.ปัญญา ชัยรัตนพานิช จบการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาการตลาด (Marketing) และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เรามีประสบการณ์มากว่า 18 ปี ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเราเป็นผู้ปลูกและผลิตพืชผักเมืองร้อน ผืชผักเมืองหนาว หลายชนิด ผลไม้เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย แก้วมังกร และอื่น ๆ ผลผลิตบางส่วนเรานำมาแปรรูป (SEMI PRODUCTS) เป็นผลิตภัณฑ์แช่เย็น และแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ผักเช่น พริกหวานหั่นเต๋า หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า ต้นหอมญี่ปุ่นหั่นท่อน กระเทียมบดแช่แข็ง ขิงบดแช่แข็ง รากผักชีบดแช่แข็ง และอื่น ๆ. บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด เน้นการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC22000:V5 , ISO22000:2018 , HACCP , GHP , HALAL , KOSHER , มกษ.9023 , มกษ.9024 , มกษ.9046  ในการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อผู้บริโภค โรงงานได้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์  จำกัด เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ยี่ห้อ Brand name  “GREEN DELI’  ซึ่งมีปรัชญาทางธุรกิจคือ “เราคือหุ้นส่วนของธุรกิจคุณ”